Referanser

Våre prosjekter!

Salmar-Senja

Helgeland Sveis har bidratt med et større rehabliteringsjobb på Salmar sitt settefiskanlegg på Senja. Dette arbeidet startet opp i Oktober 2023.

Sinkaberg-svaberget

Ny anlegget til Sinkaberg på Svaberget i Bindal har vi i Helgeland Sveis gjennomført alt av aluminiumsarbeid som består av repo, trapper, rekkverk og understøttelse av røranlegg. Dette arbeidet startet opp i Februar 2021 og frem til Mai 2023.

mowi-Nordheim

Ny anlegget til Mowi på Nordheim i Nord-Møre har Helgeland Sveis gjennomført alt av aluminiumsarbeid som består av repo, trapper, rekkverk og understøttelse av røranlegg. Dette arbeidet har foregått i hele 2023.